Informació General

Seu

Facultat de Medicina i Ciencies de la Salut - UIC Barcelona
Sessions científiques: Planta principal (-1)
Tallers: Planta 1 - Simulació

C/Josep Trueta, s/n (Hospital Universitari General de Catalunya).
08195 Sant Cugat del Vallés
Barcelona.

Organitza
Secretaria Tècnica

Tel. +34 687 982 671 / Fax
e-mail: sanicongress@ginecolegsillevadores2020.com